Články

Jdi na články |1|2|3|4|

Ohlasy Viklefova učení v Polsku

Ohlasy Viklefova učení v PolskuPři pokusu přiblížit polské ohlasy učení Jana Viklefa narážíme na velký problém spojený v polských pramenech buď s dominující záměnou nebo společným užíváním pojmu „viklefizmus“ a „husitství“. V Polsku 15. století úzce svázaného s krakovskou univerzitou bylo originální učení Jana Viklefa nejenom málo známé, ale po roce 1415 bohužel i velmi se lišící od učení husitského. sipka celý článek…

Zveřejněno: 19.03.2007
Autor: Daniel Korbel, Překlad: Ježek, Úprava: Jiří Motyčka

Umění husitské doby

Umění husitské dobyPodobně jako existují více či méně zkreslené názory na celou husitskou éru, obdobně nebo spíše daleko více jsou chybně prezentovány představy o umění husitské doby. Primitivní akcent různých „znalců“ husitství i kunsthistoriků na obrazoborectví v rané fázi revoluce zcela překrývá umělecké hodnoty vzniknuvší během revoluce a v době poděbradské. Byly možná skromnější, méně monumentální, ne tak okázalé, ale o to více upřímné a zdůrazňovaly mj. návrat k ideálu prvotní církve, hlavního požadavku církevní reformy. sipka celý článek…

Zveřejněno: 05.03.2007
Autor: Jiří Motyčka

Světla a stíny husitství

Světla a stíny husitstvíPosuzovat husitství objektivně v národě, pro který je toto období dějin neuralgickým bodem, je stále velmi obtížné. Je to hlavně proto, že dosud převažují dva extrémní názory. Ten první odsuzuje husitství do propadliště dějin a ten druhý se vyznačuje naopak nekritickou adorací. Jediný přístup je ten, který je založen na posledních badatelských počinech a optice oproštěné od ideologického balastu, který přinesl minulý režim ohánějící se marxistickým vědeckým názorem a tzv. třídním přístupem. Autor tohoto textu se proto důsledně snažil, aby se vyhnul oběma těmto extrémům. sipka celý článek…

Zveřejněno: 14.03.2006
Autor: Jiří Motyčka

Reformace česká

Reformace českáReformační hnutí, které v českých zemích vyvrcholilo husitstvím a bylo jednoznačně odstartováno Husem, bylo v nedávné době medievalisty zařazeno mezi první vlnu evropských reformačních snah. Můžeme tedy mluvit, jak o tom píši v jiném příspěvku, bez nadsázky, bez falešného patriotizmu a s hrdostí o reformaci české. Česká reformace svým významem a hloubkou předběhla dobu a patří již spolu s pozdějšími reformačními proudy do novověku! Ano, reformace česká vznikla na konci středověku, ale novátorstvím svých myšlenek přerostla sama sebe. Proč? sipka celý článek…

Zveřejněno: 30.01.2006
Autor: Jiří Motyčka

Vycházely 4 artikuly pražské z Husova učení?

Vycházely 4 artikuly pražské z Husova učení?Nemálo názorů je založeno na tezi, že husitská revoluce svým strhujícím nástupem a vývojem v dalších letech na Husa nenavázala a od jeho učení se mírně řečeno dokonce odchýlila. Jak v dalším uvedu, je tomu poněkud jinak. Pochopitelně Husovým cílem nebyla revoluce, ale reforma církve. Pro husity se pak revoluce stala prostředkem pro dosažení s Husem společného cíle, jímž byla právě církevní reforma. Stačí tedy porovnat Husovo učení a jeho kazatelskou činnost s jednotlivými husitskými články, které se staly ideovým programem, který sjednocoval celé hnutí. sipka celý článek…

Zveřejněno: 12.01.2006
Autor: Jiří Motyčka

Husovi skuteční přátelé

Husovi skuteční přáteléHusovi přátelé pro něho byli velkou morální oporou a jeden z nich tomuto přátelství obětoval i svůj život na hranici. Hus své přátele získal svým obrovským zápalem pro vymýcení nepravostí v církvi a svým pevným postojem, který bezpochyby musel být pro tak vzdělané muže inspirujícím. sipka celý článek…

Zveřejněno: 12.01.2006
Autor: Jiří Motyčka

Husitství v zahraniční odborné literatuře

Husitství v zahraniční odborné literatuřeV současné době se často setkávám s názory, že v zahraniční literatuře není husitství, tomuto fenoménu pozdního středověku věnována náležitá pozornost, nebo spíše žádná. Není tomu tak. Já bych to rád s dovolením dokumentoval na několika příkladech. Výběr uvedené literatury si nečiní nárok být reprezentativním ani zdaleka úplným. Z následujících příspěvků je však patrné, že autorů věnujících se badatelské činnosti, která je zaměřena na husitství, byl a stále je velký počet; dokonce zájem o toto období našich dějin má transatlantickou dimenzi. A to je pozitivní zpráva! Neméně zajímavým je i počet autorů píšících o M. Janu Husovi. O čem to svědčí? O jediném – znova nám to dokládá, že Hus je bezesporu osobností světového formátu a proslulým církevním reformátorem. sipka celý článek…

Zveřejněno: 12.01.2006
Autor: Jiří Motyčka

Bratřické hnutí; Konec bratříků na Slovensku

Bratřické hnutí; Konec bratříků na SlovenskuPo Lipanech vstoupila část husitských bojovníků do žoldnéřských služeb u Zikmunda v Uhrách, nebo u jiných panovníků a v jiných zemích, především v Polsku a Rakousku. S Janem Jiskrou z Brandýsa přišlo na Slovensko i několik tisíc bývalých husitských vojáků. Společné sociální cítění a srozumitelný jazyk bývalých husitů přispívaly k šíření názorů bratříků i utrakvismu (hlášení do Říma z r. 1449 uvádí, že příslušníci Jiskrových vojsk zavádějí v Horních Uhrách přijímání podobojí) mezi slovenskými poddanými a jejich počátečním sympatiím vůči nim. sipka celý článek…

Zveřejněno: 12.01.2006
Autor: Jiří Motyčka

Hrad Rabí – aneb místo kde Jan Žižka o oko přišel

Hrad Rabí - aneb místo kde Jan Žižka o oko přišelHrad Rabí, označovaný za nejrozsáhlejší hradní zříceninu v Čechách, byl založen patrně již ve 13. století. O prvních majitelích hradu neexistují žádné písemné zmínky. Nejnovějším předpokladem historiků je situování románského základu hradu jako nejsevernější části državy hrabat z Bogenu a později Wittelsbachů. Až koncem 13. století se toto území pravděpodobně stalo opět součástí českého státu. Usuzuje se, že v té době hrad, stále ještě v podobě pouze obytně-obranné věže, získali páni z Velhartic, donedávna považovaní za zakladatele hradu. sipka celý článek…

Zveřejněno: 30.05.2004
Autor: převzato

Přibyslav ke kulatému výročí úmrtí Jana Žižky opravila mohylu

Přibyslav ke kulatému výročí úmrtí Jana Žižky opravila mohyluMěsto Přibyslav na Havlíčkobrodsku dokončilo opravu Žižkovy mohyly. U památníku na místě, kde Jan Žižka zřejmě zemřel, se letos plánují oslavy dvou kulatých výročí spojených se jménem slavného husitského vojevůdce. Do podzimu se proto provedou také zásadní úpravy přilehlého půlhektarového parku, řekl ČTK místostarosta Michael Omes. Letos v září uplyne 130 let od dokončení mohyly a o měsíc později 580 let od Žižkovy smrti. „Mohyla patří k nejnavštěvovanějším památkám regionu,“ konstatoval Omes. Velký zájem o ni mají turisté, cykloturisté a zastavují u ní i zájezdové autobusy. sipka celý článek…

Zveřejněno: 30.05.2004
Autor: převzato

Jdi na články |1|2|3|4|