Stručná historie

Podat stručný nástin dějin husitské epochy zaujímající sedmdesát let je úkol téměř nesplnitelný, přesto se autor tohoto textu dopustí velké troufalosti a pokusí se o to, vědom si tohoto úskalí. Stručný popis nějakého delšího úseku dějin má však jednu značnou výhodu, kterou může ocenit především čtenář. Daleko snadněji se totiž udrží zamýšlená koncepce textu než např. při zpracování obsáhlé a podrobné syntetické historiografické práce.

sipka Stručné dějiny husitství I (1415 – 1436)
sipka Stručné dějiny husitství II (1436 – 1485)

Autor: © Jiří Motyčka

Použitá literatura:

 • Čornej P. – Velké dějiny zemí Koruny české – svazek V., 2. revidované vydání, nakladatelství L. Horáček – Paseka, Praha a Litomyšl 2010 (VDZKČ V.)
 • Čornej P., Bartlová M. – Velké dějiny zemí Koruny české – svazek VI., nakladatelství L. Horáček – Paseka, Praha a Litomyšl 2007 (VDZKČ VI.)
 • Čornej P. – Světla a stíny husitství, NLN, s.r.o. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2011
 • Čornej P. – Lipanská křižovatka, nakladatelství a vydavatelství Panorama, Praha 1992
 • Čornej P. – Tajemství českých kronik, Nakladatelství L. Horáček – Paseka, Praha a Litomyšl 2003
 • Šmahel F. – Husitská revoluce, 1. až 4. díl, Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, Praha 1996
 • Šmahel F. – Husitské Čechy – struktury procesy ideje, nakladatelství Lidové noviny, Praha 2001
 • Šmahel F. – Idea národa v husitských Čechách, Nakladatelství Argo, Praha 2000
 • Šmahel F. – Jan Hus – život a dílo, Nakladatelství Argo, Praha 2013
 • Jurok J. – Příčiny, struktury a osobnosti husitské revoluce, nakladatelství a vydavatelství B. Němec – Veduta, České Budějovice 2006
 • Spěváček J. – Václav IV., nakladatelství Svoboda, Praha 1986
 • Pekař J. – Žižka a jeho doba, vydalo nakladatelství Odeon, Praha 1992 jako fotoreprint edice nakladatelství Vesmír, Praha 1930 – 1935
 • Palacký F. – Dějiny národu českého (III až V), nakladatelství Odeon, Praha 1968
 • Ze starých letopisů českých – nakladatelství Svoboda, Praha 1980
 • Husitská kronika Vavřince z Březové, nakladatelství Svoboda, Praha 1979
 • Petr z Mladoňovic – Zpráva o M. Janu Husovi v Kostnici. – In: Ze správ a kronik doby husitské, nakladatelství Svoboda, Praha 1981
 • Kronika velmi pěkná o Janu Žižkovi, družiníku krále Václava IV. – In: Ze správ a kronik doby husitské, nakladatelství Svoboda, Praha 1981
 • Kronika Bartoška z Drahonic – In: Ze správ a kronik doby husitské, nakladatelství Svoboda, Praha 1981