Husovo učení

Protože tato sekce na našem webu je tou nejvíce teoretickou a zároveň velmi odbornou, je třeba si před tím, než se seznámíme s učením mistra Jana Husa, objasnit některé základní pojmy. Pro snadnější pochopení Husových filosofických a teologických postojů, názorů i učených výkladů je vhodné si ozřejmit i některé závažné skutečnosti týkající se vztahu k nominalismu resp. k realismu. Jedná se o dva základní přístupy související s pojetím univerzálií a my se podíváme jaké názorové proudy převažovaly v českém prostředí Husovy doby. Rovněž bude třeba nahlédnout do nám již vzdálené křesťanské středověké filosofie, jejímž základem byla scholastika zdůvodňující náboženská dogmata a vstřebávající různé filosofické směry i dílčí názory církevních otců. V neposlední řadě si budeme muset ozřejmit i otázky související s učením o remanenci a Husův vztah k této problematice, etc.

sipka Základní pojmy
sipka Úvod do studia Husova učení
sipka Husovy filosofické a teologické názory
sipka Husův výklad pravdy, božího zákona i církve, jeho názor na poslání světské moci
sipka Husův vztah k učení o remanenci