Domácí literatura (dle díla)

abecedně dle autora

Fakta, dokumenty, polemiky, studijní materiál

sipka Adamité – Historie a vyhubení husitských naháčů – J. J. Jukl
sipka Basilejská kompaktáta – F. Šmahel
sipka Bible táborského hejtmana Filipa z Padeřova a knižní malba husitské doby – V. Kubík
sipka Bitva na Vítkově – M. Polívka
sipka Bitva u Domažlic – M. Novotný, J. Krutina
sipka Bitva u Lipan – H. Kuffner
sipka Bratrský hejtman Jan Talafús z Ostrova v historii – F. Lašek
sipka Carda z Petrovic a jeho doba – F. Šabata
sipka Císař Zikmund – Kostnice, Hus a války proti Turkům – W. Baum
sipka Čechové na Basilejském sněmu – A. Krchňák
sipka Čechy v době Husově 1378-1415 – F. M. Bartoš
sipka Česká drobná mince doby předhusitské a husitské (1300-1471) – K. Castelin
sipka Česká královna Žofie – ve znamení kalicha a kříže – B. Kopičková
sipka Česká „národní“ monarchie – J. Boubín
sipka České země v letech (1378-1437) – J. Čechura
sipka Český stát v době jagellonské – P. Čornej
sipka Čtení o Janu Želivském – Z. Vavřík
sipka Čtení o Mistru Janu Husovi – A. Rambousek
sipka Čtyři Janové a bratr Prokop (Hádanky naší minulosti 7) – J. Bílek
sipka Deník Petra Žateckého
sipka Dějepis města Prahy (díl VI.) – V. V. Tomek
sipka Dějiny českých pikartů a adamitů – J. Dobrovský
sipka Dějiny inkvizice – I. R. Grigulevič
sipka Dějiny křesťanské církve – Š. Šoltézs
sipka Dějiny národu českého – F. Palacký
sipka Dějiny Tábora 1 – F. Šmahel
sipka Dějiny Tábora 2 – F. Šmahel
sipka Dějiny zemí Koruny české I. – P. Čornej, I. Čornejová, I. Rada, V. Vaníček
sipka Dochovaná kázání Jana Želivského z roku 1419 díl 1.
sipka Duchovní odkaz husitství – K. Krofta
sipka Evropan Jiří z Poděbrad – král do bouřlivých dob – P. Hora-Hořejš
sipka Geneze pražského reformního hnutí, 1360-1419 – O. Marin
sipka Hledání nové Evropy – projekt krále Jiřího – J. Boubín
sipka Hus (jeho život a dílo) – V. Flajšhans
sipka Hus a doba před ním – J. V. Šimák
sipka Hus a husitismus – F. Urbánek
sipka Hus a jeho poměr k pravoslaví – A. F. Hilferding
sipka Hus a město Kostnice – F. M. Bartoš
sipka Hus, Jeroným a Žižka – H. Žalanský
sipka Husité – J. Kejř
sipka Husité – vrchol válečného umění v Čechách – J. Dolejší, L. Křížek
sipka Husité na Baltu a ve Velkopolsku – J. Macek
sipka Husitská kronika (Píseň o vítězství u Domažlic) – Vavřinec z Březové
sipka Husitská revoluce I. (Doba Žižkova 1415-1426) – F. M. Bartoš
sipka Husitská revoluce II. (Vláda bratrstev a jejich pád 1426-1437) – F. M. Bartoš
sipka Husitská revoluce 1 (Doba vymknutá z kloubů) – F. Šmahel
sipka Husitská revoluce 2 (Kořeny české reformace)- F. Šmahel
sipka Husitská revoluce 3 (Kronika válečných let) – F. Šmahel
sipka Husitská revoluce 4 (Epilog Bouřlivého věku) – F. Šmahel
sipka Husitská revoluční hnutí – J. Macek
sipka Husitské Čechy – F. Šmahel
sipka Husitské manifesty
sipka Husitské písně
sipka Husitské skladby Budyšínského rukopisu
sipka Husitské století – P. Cermanová, R. Novotný, P. Soukup
sipka Husitské válečnictví po Lipanech – O. Frankenberger
sipka Husitské válečnictví za dob Žižkovy a Prokopovy – H. Toman
sipka Husitské války – podvržená legenda – J. Bauer
sipka Husitské vojenství – J. Durdík
sipka Husitské vojny v obrazech – H. Kuffner
sipka Husitské ženy – J. Sahula
sipka Husitskou Prahou – T. Č. Zelinka
sipka Husitství (… pro Boha nebo proti Bohu?) – R. Krejčí
sipka Husitství, raně reformační příběh – M. Wernisch
sipka Husitství v erbech
sipka Husité v našem kraji, severním Plzeňsku – J. Sklenář
sipka Husitství v našem kraji – západní Čechy v husitském revolučním hnutí – J. Šlajer
sipka Husitství v severních Čechách – R. Anděl
sipka Husova čítanka pro lid – K. J. Obrátil
sipka Husovo odvolání od soudu papežova k soudu Kristovu – J. Kejř
sipka Husův proces – J. Kejř
sipka Husův význam historický – V. Novotný
sipka Hynce Ptáček z Pirkštejna – M. Šandera
sipka Idea národa v husitských Čechách – F. Šmahel
sipka Jakoubek ze Stříbra a počátky utrakvistického kazatelství v českých zemích – J. Marek
sipka Jan Čapek ze Sán – D. Papajík
sipka Jan Hus – M. V. Kratochvíl
sipka Jan Hus – T. G. Masaryk
sipka Jan Hus, husitství a husitské války a jejich dopad na českou kulturu – D. Soukup, M. Jaluška
sipka Jan Hus na přelomu tisíciletí – Husitský Tábor supplementum 1
sipka Jan Hus známý i neznámý – J. Kejř
sipka Jan Hus – život a dílo – F. Šmahel
sipka Jan Hus – Život a smrt kazatele – P. Soukup
sipka Jan Smiřický ze Smiřic – J. Jukl
sipka Jan Zhořelecký. Třetí syn Karla IV.: Korunní země v dějinách českého státu VII – L. Bobková L., T. Velička T.
sipka Jan Želivský – B. Kopičková
sipka Jan Želivský – M. V. Kratochvíl
sipka Jan Žižka – M. V. Kratochvíl
sipka Jan Žižka – R. Urbánek
sipka Jan Žižka – V. V. Tomek
sipka Jan Žižka a východočeské husitství – P. Čornej
sipka Jan Žižka – O táborském hejtmanu a husitském vojevůdci – Z. Vybíral
sipka Jan Žižka z Trocnova a Kalichu – S. J. Bělohradský
sipka Jakoubek z Vřesovic – J. Boukal
sipka Jeroným Pražský – Evropan, vzdělanec, buřič – J. Tengler, M. Vymětal, J. Čapek
sipka Jihlava v husitské revoluci – F. Hoffmann
sipka Jindřich starší z Minsterberka – M. Šandera
sipka K dějinám husitství: kulturně historická studie – F. von Bezold
sipka Kalich jako symbol v prvním století utrakvismu – Halama O., Soukup P.
sipka Kronika česko-bavorské hranice I. – J. Jánský
sipka Kronika česko-bavorské hranice II. – J. Jánský
sipka Kdy umírá vojevůdce – M. Ivanov
sipka Kristův svědek Mistr Jan Hus – J. B. Lášek
sipka Ladislav Pohrobek (1440–1457) – uherský a český král – D. Papajík
sipka Lipanská křižovatka – P. Čornej
sipka Lipanské ozvěny – P. Čornej
sipka Lipany a konec polních vojsk – R. Urbánek
sipka Listy a řád vojenský Jana Žižky – F. M. Bartoš
sipka Lucemburkové – F. Šmahel, P. Čornej, L. Bobková a další autoři
sipka Matyáš Korvín (1443 – 1490) – A. Kalous
sipka Mikuláš z Husi a nižší šlechta v počátcích husitské revoluce – M. Polívka
sipka Mincmistři husitské epochy – M. Hradil
sipka Mistr Jakoubek ze Stříbra – F. Borecký
sipka Mistr Jan Hus – J. Karafiát
sipka Mistr Jan Hus – M. Ransdorf
sipka Mistr Jan Hus a Husinec – J. Nečas, V. Starý
sipka Mistr Jan Hus a jeho význam sociální – Z. Nejedlý
sipka Mistr Jan Hus a jeho význam v době přítomné – A. Hajn
sipka Mistr Jan Hus aneb počátkové církevní rozdvojení v Čechách – J. A. Helfert
sipka Mistr Jan Hus – člověk, teolog, mučedník – Martin Chadima
sipka Mistr Jan Hus (jeho život a význam) – K. Krofta
sipka Mistr Jan Hus v kresbách Mikoláše Alše
sipka Mistra Jana Husi sebrané spisy I.
sipka Mistra Jana Husi sebrané spisy II.
sipka Mistra Jana Husi sebrané spisy III.
sipka Mistři pražské univerzity a kněží táborští – J. Kejř
sipka Moravský severovýchod v epoše husitské revoluce – J. Jurok
sipka Naše velká armáda – O. Frankenberger
sipka Památné bitvy našich dějin (1126-1920) – M. V. Kratochvíl
sipka Petr Chelčický – K. Krofta
sipka Petr Chelčický, myslitel a reformátor – J. Boubín
sipka Po stopách husitství na Ústecku – B. Lůžek
sipka Poděbradská éra v zemích České koruny – M. Šandera, Z. Beran a kol.
sipka Polemika o kalich – mezi teologií a politikou 1414-1431 – D. Coufal
sipka Poprava tří mládenců, odpustkové bouře v Praze – P. Soukup
sipka Poslední Lucemburk na českém trůně – F. Kavka
sipka Praha před husitskou revolucí – J. Mezník
sipka První pražská defenestrace – krvavá neděle uprostřed léta – P. Čornej
sipka Pravda zvítězila – Výtvarné umění a husitství 1380-1490 – M. Bartlová
sipka Právní život v husitské Kutné Hoře – J. Kejř
sipka Prokop Veliký – J. Macek
sipka První český filozof a vlastenec Jeroným Pražský – J. Krutina
sipka Předhusitské Čechy – Z. Fiala
sipka Příčiny, struktury a osobnosti husitské revoluce – J. Jurok
sipka Rakovnicko v husitském revolučním hnutí – J. Kos
sipka Slavné bitvy naší historie – P. Čornej, P. Bělina
sipka Slavné prohry, slavná vítězství Koruny české – J. Frais
sipka Spisy M. Jana Husi
sipka Spor o revizi Husova procesu – J. Kotyk
sipka Staré letopisy české 2.: Východočeská větev a některé související texty – P. Čornej a kolektiv
sipka Stížný list české a moravské šlechty proti upálení Mistra Jana Husa 1415-2015 – P. Čornej, A. Knápek, L. Macek, P. Rous
sipka Sto let českých dějin (doba husitská, poděbradská a jagellovská) – O. Dorazil
sipka Světla a stíny husitství (události – osobnosti – texty – tradice) – P. Čornej
sipka Tajemství českých kronik – P. Čornej
sipka Tábor v husitském revolučním hnutí – J. Macek
sipka Temno, doba Koniášova – J. Fiala
sipka Toulky českou minulostí, 2. díl – P. Hora-Hořejš
sipka Trocnov (průvodce minulostí a přítomností) – J. Petřík
sipka Trocnovský hrdina – J. Kosina
sipka Učení o eucharistii v díle M. Jana – S. Sousedík
sipka V zemi kalicha – J. Pešek
sipka Václav IV. – J. Spěváček
sipka Velké dějiny zemí Koruny české (svazek IV.b) – L. Bobková, M. Bartlová
sipka Velké dějiny zemí Koruny české (svazek V.) – P. Čornej
sipka Velké dějiny zemí Koruny české (svazek VI.) – P. Čornej, M. Bartlová
sipka Výbor z drobných českých spisů/České listy – J. Hus
sipka Z rodinného života husitských hejtmanů – J. Hás
sipka Ze starých letopisů českých – J. Porák, J. Kašpar
sipka Ze zpráv a kronik doby husitské
sipka Zikmundovi věrní na českém severovýchodě – M. Šandera
sipka Znamení Lipan – Z. Kalandra
sipka Život a dílo Jeronýma Pražského – F. Šmahel
sipka Žižka a jeho doba – J. Pekař
sipka Žižkova čítanka – K. J. Obrátil

Dobové fragmenty

sipka Dopisy a projevy Jana Žižky z Kalicha
sipka Listy Husovy
sipka Listy dvou Janů
sipka Poslední list – Mistr Jan Hus
sipka Vojenský řád husitský Jana Žižky z Kalichu

Husité v beletrii

sipka Boží bojovníci – A. Sapkowski
sipka Bratrstvo – A. Jirásek
sipka Česká pře – A. Pludek
sipka Diviš, vítěz od Lipan – Tragédie husitství? – V. Zajíčková
sipka Husitská trilogie – B. Janda
sipka Jan Hus – E. Kantůrková
sipka Jan Hus – K. Herloš
sipka Jan Hus (poslední den) – O. Wöhrle
sipka Klíč ke Karlštejnu – A. Winter
sipka Lux Perpetua – A. Sapkowski
sipka Maryla (Zemanka) – A. Jirásek
sipka Město hříšníků – Basilej roku 1433 v době konání církevního koncilu – V. Přibský
sipka Mezi proudy – A. Jirásek
sipka Narrenturm – A. Sapkowski
sipka Paměti českého krále Jiříka z Poděbrad – V. Erben
sipka Prokop Veliký – J. Vrba
sipka Prokop Veliký v Bratislavě – J. Vrba
sipka Prokopova zkouška – V. Písař
sipka Proti všem – A. Jirásek
sipka Psanec, nebo geniální vojevůdce? – K. Štorkán
sipka Táborská republika – V. Kaplický
sipka V cizích službách – A. Jirásek

Dětské knihy

sipka Ani smrt nás nerozdělí – B. Huleš
sipka České země v době husitské – P. Klučina
sipka Hus a Chelčický – Příběh jejich doby – R. Fučíková
sipka H.U.S. Hus úplně světovej – K. Smolíková
sipka Husité – K. Smolíková
sipka Husitská kronika – M. V. Kratochvíl
sipka Chlapec s prakem – V. Čtvrtek
sipka Jak válčili husité – P. Klučina
sipka Neuvěřitelná příhoda práčete Leška – V. Čtvrtek
sipka Poslední táborita – K. Herloš
sipka Rozděleni erbem – B. Huleš
sipka Sehni se pro kámen – Z. Mareš
sipka Svatý rváč – Román o Jeronýmovi Pražském – M. Štráfeldová
sipka Vzpurní husité – R. Ferstl

Divadelní hry

sipka Prokop Holý – S. Lom