Odkazy

Partnerské stránky

Husitské muzeum Tábor
Husitské muzeum v Táboře patří mezi větší česká okresní muzea, svou návštěvností se však řadí mezi první v České republice. Širokému okruhu zájemců nabízí tři stálé expozice v Táboře, tři v Soběslavi a dvě ve Veselí nad Lužnicí, krom toho prohlídky významných památkových objektů v těchto městech a řadu krátkodobých výstav. Jeho sbírkové fondy, často nadnárodního významu, dosahují téměř půl milionu evidovaných položek. Muzeum disponuje několika pracovišti v oblasti společenskovědné i přírodovědné a vydává sborník Husitský Tábor.
http://www.husitskemuzeum.cz

Související s tématem husitství – historie

sipka3 Naše reformace
sipka3 Husitství v Hořicích
sipka3 Podlipanské muzeum v Českém Brodě
sipka3 Postilla česká – kázání mistra Jana Husa
sipka3 Společenství měst s husitskou minulostí a tradicí
sipka3 Společnost pro památník bitvy u Domažlic

Související s tématem husitství – instituce

sipka3 Církev Československá husitská
sipka3 Husiti.cz – Pražská diecéze CČSH
sipka3 Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
sipka3 Husův institut teologických studií
sipka3 Občanské sdružení mistra Jana z Husince
sipka3 VERITAS, o.s. – historická společnost pro aktualizaci odkazu české reformace

Husitské slavnosti, festivaly, setkání, oslavy, výročí

sipka3 Historické slavnosti v Tachově
sipka3 Husitské slavnosti ve Slaném
sipka3 Husovské trienium
sipka3 Husovy oslavy
sipka3 Mezinárodní festival „Táborská setkání“

Historické kluby

sipka3 Civitas Pragensis – obec pražská

Ostatní

sipka3 Dějepis.info – referáty z historie
sipka3 Karel IV. – Otec vlasti
sipka3 Nová Bible kralická
sipka3 Spisovatel Alois Jirásek
sipka3 Stop církevním restitucím