O webu

Autoři tohoto webu považují za důležité, aby se vyjádřili k husitství, tomuto pro Čechy tak citlivému a kontroverznímu tématu, jehož se s nadšením ale zároveň i pokorou chopili. Vznik těchto stránek byl rovněž motivován jednoznačným přesvědčením, že doména husitstvi.cz by neměla na českém internetu chybět.

Hlavním zadáním, které si autoři webu vytkli a kterému se snažili upřímně dostát mj. sekcí sipka Články, je to, aby tento web nebyl pouze nekritickou oslavou husitství. Jak se jim to podařilo, nechť laskavě posoudí návštěvník těchto stránek. sipka4 Diskusní fórum, kde dostanou prostor i názory kritické a veskrze nesouhlasné, by mělo být toho dalším významným dokladem. V neposlední řadě web s husitskou tématikou může přinést základní, přehledně uspořádané informace o této významné epoše našich národních dějin pro ty, kteří se o husitství chtějí něco dovědět, nikoli však četbou odborné literatury či historické beletrie, nýbrž prostřednictvím tohoto moderního média. Touto šancí pro ně je právě tento web, a pokud se budou chtít vyjádřit k některému z četných dílčích témat souvisejících s husitstvím, je jim k dispozici právě diskusní fórum. Budou-li tyto stránky někoho nakonec přece jenom inspirovat ke studiu literatury a to nejenom odborné, najde její přehled v sekci sipka Literatura.

Psali o nás

sipka časopis „Dějiny a současnost“ (05/2006)
sipka server „Novinky.cz“ (22.07.2004)
sipka časopis „Computer“ (22/1998)

Ocenění

sipka Zlatá perla GRANO SALIS (05/2006)

Předchozí verze stránek

Web Husité (1998-03/2001) Web Husité (04/2001-12/2003) Web Husité (12/2003-30.09.2013)

Propagační button

Husitstvi.cz - Ktož jsú boží bojovníci Husitstvi.cz - Hussites Husitstvi.cz - Husyci Husitstvi.cz - Гуситы Husitstvi.cz - Hussiten

Propagační banner

Husitstvi.cz - Ktož jsú boží bojovníci

Použitá literatura
 • Bartoš J., Kovářová S. – Data českých dějin
 • Boubín J. – Petr Chelčický myslitel a reformátor / Vyšehrad, Praha 2005
 • Čornej P. – Jan Žižka a východočeské husitství / Studie v Matice moravské, 1999
 • Čornej P. – Lipanská křižovatka / Panorama, Praha 1992
 • Čornej P. – Tajemství českých kronik / Paseka, Praha a Litomyšl 2003
 • Čornej P. – Velké dějiny zemí Koruny české (V.) / Paseka, Praha a Litomyšl, 2. revidované vydání 2010
 • Čornej P., Bartlová M. – Velké dějiny zemí Koruny české (VI.) / Paseka, … 2007
 • Durdík J. – Husitské vojenství / Naše Vojsko Praha 1953
 • Jurok J. – Příčiny, struktury a osobnosti husitské revoluce / B. Němec – Veduta, České Budějovice 2006
 • Kejř J. – Husité / Panorama, Praha 1984
 • Kejř J. – Husovo odvolání od soudu papežova k soudu
 • Kejř J. – Husův proces / Vyšehrad, Praha 2000
 • Klimeš L. – Slovník cizích slov / Státní pedagogické nakladatelství v Praze, 1994
 • Klučina P. – České země v době husitské / Albatros, Praha 1999
 • Palacký F. – Dějiny národu českého / Odeon Praha 1968
 • Pekař J. – Žižka a jeho doba / Odeon, Praha 1992
 • Sousedík S. – Učení o eucharistii v díle M. Jana Husa / Vyšehrad, Praha 1998
 • Spěváček J. – Václav IV. / Svoboda, Praha 1986
 • Šmahel F. – Husitská revoluce 1 – 4 / Karolinum, Praha 1996
 • Šmahel F. – Husitské Čechy / Lidové noviny, Praha 2001
 • Tomek V.V. – Jan Žižka / V Ráji, Praha 1993
 • Husitské manifesty / Odeon, Praha 1980
 • Vavřinec z Březové – Píseň o vítězství u Domažlic – Husitská kronika
 • Všeobecná encyklopedie Universum A-Z / Odeon v Praze, 2002
 • Ze starých letopisů českých / Svoboda, Praha 1980
 • Ze zpráv a kronik doby husitské / Svoboda, Praha 1981