Rejstřík vojenství

A

armet

B
bacinet (šlap)
balista
barbakán
barbuta
bašta
beran, beranidlo
bergfrit
biják
bojová sekera
bojové kladivo
sipka bombarda
brigantina
brnění

C

cep
cimbuří

Č

čabraka

D

desátník
dělostřelectvo
drátěná košile
dřevce
dřevcový hák
dýka
dýkový placát

E

erb (znak)

F

fortifikace

H

sipka hákovnice
halapartna
hejtman
hejtman honců
hejtman nad jízdními
hejtman nad pěšími
hejtman nad puškami
hejtman nad řádem
hejtman nad vozy
helma
hever
hledí
sipka houfnice
hrad
hvězdice
hvězdy

CH

sipka chladné zbraně

J

sipka jezdectvo husitské
ježci
Johanité

K

katapult
komorová puška (rychlice)
kondotiér
koněberkové
kopí
kopí (jako jednotka)
kord
korouhev (prapor)
kosa
kropáč
sipka kroužková košile
sipka křižácká vojska
sipka křížové výpravy
sipka Ktož jsú boží bojovníci
kúsa (couse)
sipka kuše (samostříl)
kyj

L

lafeta
lapka
luk

M
meč

O

sipka ochranná zbroj

P

padesátník (rotymistr)
palice (cambuca)
parkán
sipka pavéza
sipka píšťala (ručnice)
polní vojska
pomocné oddíly
prak ruční
sipka prak velký
prapor (korouhev)
práče
puška
puškař

R

ratiště
sipka rejsy (spanilé jízdy)
rotymistr (padesátník)
sipka ručnice (píšťala)
rychlice (komorová puška)
rytíř
rytířská jízda
rytířské řády

Ř

Řád německých rytířů
řády vojenské
řemdih

S

sipka samostříl (kuše)
setník
sipka spanilé jízdy (rejsy)
střelné zbraně
střelný prach
střílna
sudlice
sipka svazy husitské

Š

šalíř
šídlo
šorc
štít

T

taras
sipka tarasnice
tarče
tesák
tvrz

V

válečné stroje
velitelský sbor
vojenská bratrstva
vozová hradba
vozový šik
vrhací sekera
vrchní hejtman
sipka vůz bojový
sipka vůz spížní (placní)
výpalné

Z

zbroj
zbrojnice
zemská hotovost
zemský škůdce

Ž

železný klobouk
ženijní nářadí
sipka Žižkův vojenský řád
sipka žoldnéři