Jan Hus – příběh reformátora, který změnil svět

V dnešním roce si bude nejen český národ připomínat 600. výročí upálení reformátora M. Jana Husa, osobnosti, která významným způsobem ovlivnila dějiny Evropy a světa. Jedná se bezpochyby o nejvýznamnější husitské výročí, které v našich životech zažijeme, a proto je na místě položit si otázku, co bychom měli udělat, aby vzpomínka na betlémského kazatele v souvislosti s tímto významným jubileem byla co nejdůstojnější. Web husitstvi.cz pochopitelně nemohl zůstat v pozadí akcí zaměřených na připomínku oběti Jana Husa a bude v tomto roce i v letech příštích plnit svou dosavadní úlohu, spočívající zejména v poskytování objektivních informací o celé husitské epoše a všech významnějších akcích, které u nás i v cizině při příležitosti velkého husovského výročí proběhnou. S blížícím se výročím dochází k značnému oživení zájmu o osobnost Jana Husa i doby, ve které žil a působil. Stejně tak se nabízí další důležitá a zcela logická otázka, totiž ta, jak Husovo dílo ovlivnilo a ovlivňuje hmotnou a duchovní kulturu našeho národa i Evropy. Seriál, který web husitstvi.cz k letošnímu výročí připravil, si neklade za cíl předložit potenciálnímu čtenáři jakousi “absolutní pravdu” ve vyčerpávající sondě do Husova dvojího života (pozemského i toho druhého), ale spíš prezentovat Husa přístupnou, avšak netradiční formou, jež by se upřímně a s pokorou k danému tématu snažila odpovědět na výše uvedené otázky. Nechceme v žádném případě konkurovat profesionálním historikům ani beletristům, kteří svůj díl odpovědnosti k husovskému výročí jistě zváží a smysluplně zužitkují ve svých pracích. O co nám tedy jde především? Rádi bychom postavu M. Jana Husa navrátili tam, kam neodmyslitelně patří, tj. do povědomí, myslí a srdcí co nejširší české veřejnosti. Jak se nám tento záměr podařilo naplnit, ponecháme zcela na svobodné úvaze laskavého čtenáře.

sipka4 díl I. – dětství a mládí
sipka4 díl II. – univerzitní studia
sipka4 díl III. – Hus a reformace česká
sipka4 díl IV. – kazatel a reformátor
sipka4 díl V. – boj za pravdu
sipka4 díl VI. – poslední zápas
sipka4 díl VII. – druhý život Husův

Autor a námět: Marek Zelenka (Napo_Leon)
Lektoroval: Jiří Motyčka

Jednotlivé díly cyklu byly publikovány od února do srpna 2015.