Husitství ve filmu

Jan Žižka
film Jan Žižka (© Petr Jákl)Česká republika, 2018, 120 min.
Režie: Petr Jákl
Producent: Petr Jákl, Steven J. Brown
Scénář: Petr Jákl + Marek Dobeš, Michal Petruš, Petr Bok
Námět: Kevin Bernhardt
Hudba:
Dramaturgie: Ivo Trajkov, Tomáš Feřtek
Konzultant: Prof. Jaroslav Čechura
Kamera:
Hrají:
Vydavatel:

Film inspirovaný skutečným příběhem jednoho z největších vojevůdců své doby, nikdy neporaženým Janem Žižkou z Trocnova, který se stal díky svým činům legendou. Evropa na konci 14. století. Vše, co vybudoval Karel IV., císař římský a zároveň český král, se rozpadá. Staleté pořádky se otřásají v základech. Císařův prvorozený syn a nástupce Václav IV. je příliš slabým panovníkem do takové doby. Přední magnát v zemi, pan Jindřich z Rožmberka, pohlcuje dvorce svobodných zemanů jeden po druhém. Ale jeden z nich se mu postaví, jeho jméno je Jan Žižka.

 

Ačkoliv jsme si dobře vědomi v jaké době filmy o husitství vznikly, považujeme za účelné je na našich stránkách prezentovat. Přes svoji vynucenou úlitbu minulému režimu totiž mají své nesporné kvality determinované mj. také technickými možnostmi, jimiž tehdejší film disponoval. Navíc jsou flagrantním dokladem dluhu, který se současnému českému filmovému průmyslu a našim producentům, ohánějícím se neustále „argumentem“ o nedostatku námětů a scénářů, nepodařilo po listopadu 1989 doposud splatit a využít tak jedinečné šance filmy Otakara Vávry překonat.

Jan Hus

film Jan Hus (© Filmexport Home video s.r.o.)Československo, 1954, 115 min.
Režie a námět: Otakar Vávra
Předloha: Miloš V. Kratochvíl (romány Mistr Jan Hus a Pochodeň)
Scénář: Miloš V. Kratochvíl, Otakar Vávra
Hudba: Jiří Srnka
Architekt: Karel Škvor, Oldřich Okáč
Kamera: Václav Hanuš
Hrají: Zdeněk Štěpánek, Karel Höger, Jan Pivec, Vlasta Matulová, Ladislav Pešek, Gustav Hilmar, Vítězslav Vejražka, Eduard Kohout, Bedřich Karen, František Smolík, Otomar Krejča st., Vladimír Řepa, Marie Tomášová, Josef Mixa, Eduard Cupák, Vladimír Hlavatý, Rudolf Deyl st., František Kreuzmann st., Vilém Besser, Marie Brožová, a další.
Vydavatel: Studio uměleckého filmu, Praha 1954

Praha roku 1412. V Betlémské kapli naslouchají tisíce Pražanů kázání mistra Jana Husa. Je mezi nimi i královna Žofie, manželka českého krále Václava IV., která pravidelně dopřává sluchu prosbám, žádajícím odstranění církevních zlořádů a nepravosti. Tato kázání jsou však trnem v oku papežovi Janu XXIII., který vyhlašuje nad Husem nejtěžší církevní klatbu a nad Prahou, dokud v ní bude Hus přítomen, interdikt. Jan Hus se proto uchyluje na Kozí Hrádek, kde však dále rozšiřuje své učení. Papeži však vyhnání Husa z Prahy nestačí a posílá českému králi poselství, v němž požaduje postavení Husa před soud v Kostnici. Hus se na tuto cestu vydává i přes varování jeho přátel. Nedostane však možnost obhájit své učení, a je kněžími vyzván k odvolání svých slov. Jan Hus, jehož koncil nepřesvědčil o mylnosti jeho názorů, postupuje mučednickou smrt na hranici.

Jan Žižka

film Jan Žižka (© Filmexport Home video s.r.o.)Československo, 1955, 102 min.
Režie: Otakar Vávra
Námět a scénář: Miloš V. Kratochvíl, Otakar Vávra
Kamera: Václav Hanuš
Hudba: Jiří Srnka
Architekt: Karel Škvor, Oldřich Okáč
Hrají: Zdeněk Štěpánek, František Horák, Karel Höger, Vlasta Matulová, Ladislav Pešek, Jan Pivec, Václav Voska, Vítězslav Vejražka, Gustav Hilmar, Miloš Kopecký, Gustav Opočenský, Vladimír Leraus, Marie Tomášová, Vilém Besser, Jaroslav Vojta, Marie Vášová, Vladimír Ráž, Otto Lackovič, František Kreuzmann st., Míla Pačová, Rudolf Hrušínský a další.
Vydavatel: Studio uměleckého filmu, Praha 1955

Od smrti mistra Jana Husa uplynuly čtyři roky. Husova slova však žijí dál, pražský lid se bouří a žádá krále o spravedlnost. Také na venkově se lidé scházejí a největší shromáždění je svoláno na horu Tábor. V Praze roste duch vzpoury podnícený kázáním Jan Želivského. Po útoku na Novoměstskou radnici se postaví i do čela lidu zeman Jan Žižka z Trocnova, dosavadní velitel královny stráže. Při zprávě o defenestraci král Václav IV. umírá. Země se rozděluje na dva tábory. Tábor se stává střediskem historického hnutí. Dne 25. března 1420 je svedena u Sudoměře slavná bitva, v níž Žižkovy sbory porazily mnoho násobnou přesilu „železných pánů“.

Proti všem

film Proti všem (© Filmexport Home video s.r.o.)Československo, 1957, 109 min.
Režie: Otakar Vávra
Předloha: Alois Jirásek (stejnojmený román)
Scénář: Miloš V. Kratochvíl, Otakar Vávra
Kamera: Václav Hanuš
Hudba: Jiří Srnka
Architekt: Karel Škvor
Hrají: Zdeněk Štěpánek, Gustav Hilmar, Vlasta Matulová, Bedřich Karen, Jan Pivec, Miroslav Doležal, Václav Voska, Jana Rybářová, Petr Haničinec, Stanislav Neumann, Jaroslav Vojta, Bohuš Záhorský, Marie Vášová, Otto Lackovič, Vladimír Ráž, Eva Jiroušková, Radovan Lukavský, Václav Špidla, Vítězslav Vejražka, Eduard Kohout, Miloš Nedbal, František Horák, a další.
Vydavatel: Filmové studio Barrandov, Praha 1957

Třetí díl husitské trilogie zachycuje rozmach husitského hnutí po bitvě u Sudoměře. V této době se husitské hnutí šíří po Čechách jako bouře. Císař Zikmund vyhlašuje křížovou výpravu proti českému království. Lidé ve městech i na venkově se bouří a hromadně opouštějí své domovy. Odcházejí budovat opevněné město Tábor. V Praze je stále napjatá atmosféra a Pražané se obracejí o pomoc k Táboru. Táborští, pod vedením Jan Žižky, táhnou ku Praze. Mezitím zbytky husitů brání Tábor před Rožmberkovými žoldáky, které díky posile jízdního oddílu poráží. Zikmundovo vojsko obkličuje Prahu a útočí na husity opevněné na hoře Vítkov. V krvavé bitvě husité vítězí a nepřítel je donucen k bezhlavému útěku.

Jan Roháč z Dubé

film Jan Roháč z Dubé (© Filmexport Home video s.r.o.)Československo, 1947, 83 min.
Režie: Vladimír Borský
Předloha: Alois Jirásek (podle divadelní hry Jan Roháč)
Scénář: Vladimír Borský, Otakar Růžička, Sonja Špálová
Kamera: Jan Stallich
Hudba: Otakar Jeremiáš
Architekt: Jan Zázvorka
Hrají: Otomar Korbelář, Ladislav Boháč, Emil Bolek, Felix le Breux, Otto Čermák, Rudolf Deyl ml., Gustav Ekl, Lili Hodačová, Ladislav Kulhánek, Antonín Kurš, Bohumil Machník, Viktor Nejedlý, Viktor Očásek, Karel Pavlík, Theodor Pištěk, Jiří Plachý st., Vojta Plachý – Tůma, Aleš Podhorský, Marie Ptáková, Karel Rint, František Salzer, a další.
Vydavatel: Státní výroba celovečerních filmů, Praha 1947. Film měl premiéru 28. března 1947 a jednalo se o první československý barevný hraný snímek.

V bitvě u Lipan byla zničena hlavní síla husitských vojsk. Ti, kteří nepadli, byli buď upáleni, nebo uvrženi do vězení. Mezi posledními byl i Jan Roháč z Dubé. Páni, díky jejichž komplotům byl na trůn dosazen Zikmund, přemlouvali i Roháče, aby se smířil. Ten však tuto nabídku nepřijal a o odešel s posledními Tábority na hrad Sion a Zikmundovi poslal ke korunovaci list, ve kterém ho prohlásil za „škůdce země“. Zikmund proti němu posílá vojsko. To po dlouhém obléhání hrad Sion obsadilo, zapálilo a husity zajalo. Zikmund nad nimi vyřkl soud a nechal 54 zajatců pověsit. V národě však znovu ožily husitské ideály a to vedlo ke vzpouře lidu proti Zikmundovi, který byl donucen ze země uprchnout.

Spanilá jízda

film Spanilá jízda (© Filmexport Home video s.r.o.)Československo, 1963, 97 min.
Režie: Oldřich Daněk
Předloha: Jiří Pittermann, Milan Kadlec
Scénář: Oldřich Daněk
Kamera: Josef Illík
Hudba: Jan F. Fischer
Architekt: Bohuslav Kulič
Hrají: Petr Kostka, Jiří Vala, Martin Růžek, Jaroslav Průcha, Karel Höger, Michaela Lohniská, Jiří Holý a další.
Vydavatel: Filmové studio Barandov, Praha 1963

Děj se odehrává v roce 1427, kdy byla u Tachova rozprášena III. křížová výprava proti husitským Čechám, a v roce 1430, kdy husité podnikli výpad do Norimberku, aby tam obhájili své učení. Do těchto událostí je vpleten příběh mladého velitele jízdní jednotky zemana Keřského, kterému křižáci před bitvou u Tachova vypálili tvrz, povraždili rodinu a unesli nevěstu. A on se, s touhou po pomstě přidává k husitské spanilé jízdě do Norimberku.

Na Žižkově válečném voze

film Na Žižkově válečném vozeČeskoslovensko, 1968, 73 min.
Režie: Vladimír Borský
Námět: Josef František Karas
Scénář: J. A. Novotný Hudba: Svatopluk Havelka
Kamera: Jan Novák
Hudba: Svatopluk Havelka
Hrají: Martin Růžek (Švamberk), Vladimír Hrubý (Hornung), Josef Větrovec (Mikšík), František Smolík (felčar), František Filipovský (Adam Chrůst), Josef Filip (Ondra), Jan Kraus (Sulík), František Hanus (Vít Pračka), Vladimír Ráž (Tůma z Kolče), Ilja Prachař (Žižka), Karel Smyczek (Kuna)

Dětský film, v němž zemanský synek Ondra a jeho kamarád Sulík se pokoušejí vysvobodit zraněného otce ze zajetí.

Neuvěřitelný příběh

film Neuvěřitelný příběhČeskoslovensko, 1981
Režie: Věra Jordánová
Scénář: Anna Jurásková
Hudba: Vadim Petrov
Dramaturgie: Jiří Chalupa
Hrají: Svatopluk Beneš (prof. Hvozda), Miloš Hlavica (otec), Růžena Merunková (matka), Vladimír Hrubý (p. Hrdlička), Daniel Netušil (práče Lešek), Martin Mikuláš (kluk z 20. století), Jan Vokurka (Mirek), Miroslav Batík (Jindra), Rudolf Hrušínský nejml. (Pavel)

Dětský TV film. Schyluje se k bitvě na Vítkově. Husitské práče Lešek sbírá munici do praku a díky „časové díře“ se neplánovaně ocitá ve 20. století. Jenže, co když bez něj tu bitvu prohrají?…