Husitská víra

Tato religiózní sekce na tomto webu se týká pojetí a praktikování víry v husitské době, husitských konfesí, rozdílů mezi nimi, husitských církví a jejich správě a v neposlední řadě i různých věroučných doktrín, které česká reformace vygenerovala. Na závěr se ve stručnosti dozvíme i o tom, jak se česká reformace z pohledu původních i nově vzniklých reformovaných církví u nás promítla do reformace evropské.

sipka Úvod k tématu
sipka Husitské církve a jejich správa
sipka Pražská a táborská věrouka, konfesní rozdíly
sipka Táborská hereze
sipka Závěr – kontinuita a tradice