Dobové dokumenty

sipka Husitské manifesty – Stížný list českých a moravských pánů do Kostnice (02.09.1415)
sipka List Giana Francesca Poggia Braccioliniho o Jeronýmovi Pražském (1416)
sipka Husitské manifesty – Páni a pražané všem Čechům (20.04.1420)
sipka Čtyři artikuly pražské (1420)
sipka Husitské manifesty – Žaloba České koruny na uherského krále Zikmunda (20.07.1420)
sipka Listy Jana Žižky – Smlouva o příměří (1420)
sipka Listy Jana Žižky – Manifest určený plzeňskému landfrýdu (1421)
sipka Listy Jana Žižky – Domažlickým (1422)
sipka Listy Jana Žižky – Vyhlášení obecného smíření (1422)
sipka Listy Jana Žižky – List Prachatickým (1422)
sipka Listy Jana Žižky – Pozvání na sjezd do Německého Brodu I. (1423)
sipka Listy Jana Žižky – Pozvání na sjezd do Německého Brodu II. (1423)
sipka Listy Jana Žižky – Žižkův vojenský řád (1423)
sipka Kronika velmi pěkná o Janu Žižkovi (1434-1436)
sipka3 Namluwy kompaktat mezi posly zboru Basilejskeho a kralowstwi Ceskeho (1435)
sipka3 Přiznání se stawůw králowstwí Českého k námluwám s posly zboru Basilejského učiněným (1435)
sipka3 Dokonání kompaktát s posly zboru Basilejského (1436)
sipka3 Císař Sigmund Wokowi z Sowince pojišťuje amnestii a městu Přerowu swobodné požíwání kalicha (1436)
sipka3 Artikulowé smluwení na zdržení kompaktát w Čechách (1437)
sipka3 Stížnosti od některých stawůw Českých proti císaři Sigmundowi wedené, že záwazkům swým dosti nečiní (1437)
sipka3 Podobné stížnosti o nezdržení Čechům některých článku kompaktat (?)
sipka3 Kompaktáta (1500)

sipka3 Akta weřejná i sněmowní w Čechách i w Morawě od r. 1414 do 1428
sipka3 Paběrky písemností wšelikých z let 1421-1438
sipka3 Akta weřejná i sněmowní w králowstwí Českém od r. 1432 do 1439
sipka3 Sněmowní wěci české od roku 1440 do 1446
sipka3 Sněmowní wěci české od r. 1446 do 1452
sipka3 Akta weřejná i sněmowní w králowstwí Českém od r. 1453 do 1490
sipka3 Návrh mírové unie křesťanských států Jiřího z Poděbrad (1464)
sipka3 Akta mezi králem Jiřím a jednotau panskau w Čechách od roku 1463 do 1468
sipka3 Akta weřejná i sněmovní w králowstwí Českém od r. 1466 do 1500