žoldnéři

Najatí vojáci, příslušníci námezdního vojska.