křížové výpravy

Obecně všechny výpravy organizované křesťanskou církví proti sipka heretikům (kataři, valdenští, husité) nebo pohanům (např. Maurům, Saracénům, Prusům, Venedům). V užším smyslu tažení západních křesťanů do Palestiny k osvobození Svaté země z rukou muslimů (v průběhu 11.-13. století).