Poprava tří mládenců, odpustkové bouře v Praze

Pavel Soukup - Poprava tří mládenců, odpustkové bouře v Praze Autor: Pavel Soukup
Vydavatel: Nakladatelství HAVRAN, Praha 2018

Anotace: V této knize z edice „Dny, které tvořily české dějiny“ autor živě a barvitě líčí událost, která je obecně známá především z Vávrova filmu Jan Hus, totiž zatčení a popravu tří mladíků, kteří se „provinili“ vyrušováním při kázání v kostele. Celá událost je zasazena do širokého kontextu tzv. odpustkových bouří v Praze roku 1412 a jejich důsledků, včetně kostnického koncilu. Autor, vědecký pracovník Centra medievistických studií při Filosofickém ústavu AV ČR, se zabývá též „druhým životem“ tří popravených mládenců v paměti následujících staletí. Kniha nejen přináší některé nové poznatky, ale navíc je psána velmi přístupným a svěžím stylem.