Město hříšníků – Basilej roku 1433 v době konání církevního koncilu

Vladimír Přibský - Město hříšníků - Basilej roku 1433 v době konání církevního koncilu Autor: Vladimír Přibský
Vydavatel: nakladatelství Karolinum, Praha 2017

Anotace: Basilej na počátku roku 1433 v době konání církevního koncilu se změnila v město biskupů a kardinálů, ale i kejklířů, kuplířů, kněžek lásky a kacířů. Tak bylo nazýváno české husitské poselstvo, které do Basileje přijelo na učená hádání s katolickými preláty o správný výklad Písma svatého.
Autor nahlíží toto významné období našich dějin očima hlavních protagonistů, z nichž každý vidí svět a jeho strázně po svém. Důvěrně přibližuje dnešnímu čtenáři osudy a myšlení lidí na počátku 15. století, dobu, kdy žili naši stateční předkové. Byla to doba, kdy otázka, máme-li se bránit nepříteli, ještě nepřipadala v úvahu.

Recenze: http://www.husitstvi.cz/forum/viewtopic.php?f=20&t=2526