Bible táborského hejtmana Filipa z Padeřova a knižní malba husitské doby

Viktor Kubík - Bible táborského hejtmana Filipa z Padeřova a knižní malba husitské doby Autor: Viktor Kubík
Vydavatel: NLN – Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2018

Anotace: Monografie sleduje výzdobu Padeřovské bible, která se z jazykovědného hlediska řadí k mimořádně významným dílům. Autor kodex hodnotí v kontextu vývoje umění doby husitských válek a zařazuje ho v souvislostech českého i (středo)evropského umění. Koriguje některá tradovaná tvrzení a předkládá otázka do dalšího studia umění pozdního středověku.