Články

Jdi na články |1|2|3|4|

Petr Chelčický – o trojím lidu, o boji duchovním

Petr Chelčický - o trojím lidu, o boji duchovnímStředověké „učení o trojím lidu“ vycházelo z fundamentálního principu tu ora, tu protege, tu labora. Imperativ „ty se modli“ byl určen moci duchovní (církev), „ty ochraňuj“ moci světské (král a šlechta) a příkaz „ty pracuj“ (na obě mocenské skupiny) se týkal poddaných; jedni se za tebe budou modlit a ti druzí tě budou chránit. Protože zajištění klidu a bezpečí se týkalo i církve, i z tohoto učení vystupuje do popředí vše ochraňující moc světská, která je svým „protege“ (prostřednictvím světského meče) jaksi „nadřazena“ moci duchovní, přestože její představitelé se za všechny zase modlí. sipka celý článek…

Zveřejněno: 27.02.2010
Autor: Jiří Motyčka

Vítkov

VítkovNad pražským Karlínem strmí horský hřbet. Vítkov, pak Žižkov a dnes zase Vítkov. Tady se to stalo. Bitva, kterou v Čechách zná každý školák. Ale byla to vůbec bitva? Detailní líčení našeho korunního svědka Vavřince z Březové, které pak opakují všichni následující čeští kronikáři, vůbec bitvu nepřipomíná. A byla vůbec?… sipka celý článek…

Zveřejněno: 12.12.2009
Autor: Iohannes Cladis

Kostnické anály

Kostnické anályV českých zemích asi málokdo tuší, že Hus a Jeroným nebyli jedinými kacíři, kteří stanuli před tribunálem kostnického koncilu. Třetím souzeným byl francouzský františkán a doktor teologie na pařížské Sorbonně Jean Petit, píšící pod latinským jménem Johannes Parvus. Ovšem již jen in memoriam, neboť 1410 zemřel, údajně v křesťanské pokoře… sipka celý článek…

Zveřejněno: 22.08.2009
Autor: Iohannes Cladis

Husitská ultralevice – heretici, sektáři nebo jen neortodoxní křesťané?

Husitská ultralevice - heretici, sektáři nebo jen neortodoxní křesťané?Hodnotit kriticky tento fenomén v rámci husitského názorového spektra je třeba velice obezřetně s ohledem na sporné svědectví pramenů a jejich latentní zaujatost. Autentických pramenů přímo z prostředí těchto názorově vyhraných skupin se žalostně nedostává, takže jsme odkázáni na tendenční dobová svědectví jejich odpůrců, nesmiřitelných kritiků a nakonec i jejich soudců. Je nutné se také vyvarovat zjednodušujících generalizací, ve své podstatě ahistorických klišé a schémat, a nelze se rovněž zhlédnout v závěrech marxistické historiografie, která husitské (ultra)levici věnovala pochopitelně adekvátní pozornost jako jakémusi ideologickému představiteli chudiny. Tomuto typickému tzv. „třídnímu přístupu“ se mnozí marxističtí badatelé samozřejmě nevyhnuli. sipka celý článek…

Zveřejněno: 28.02.2009
Autor: Jiří Motyčka

Husitství na Chrudimsku

Husitství na ChrudimskuČeské království a celou Evropu již od 14. století provázela řada krizových jevů. Dva nebo tři papežové navzájem, odpustky, světský život kléru. Pasivní panovník, klesající důvěra v minci, hospodářské problémy, spory mezi Čechy a Němci. Mnoho z těchto důvodů, které předjímaly husitské hnutí, pocítila i Chrudim a její okolí. sipka celý článek…

Zveřejněno: 21.06.2008
Autor: Ježek (redakčně upraveno)

Nepřátelé husitského krále Jiřího z Poděbrad

Nepřátelé husitského krále Jiřího z PoděbradVláda krále Jiřího z Poděbrad, panovníka po dlouhé době trvající téměř jeden a půl století opět ryze českého původu, nebyla vůbec jednoduchá a bezproblémová. Nejprve byl po nenadálé smrti krále Ladislava Pohrobka nepřímo, ale hlavně nespravedlivě obviněn z jeho smrti. To věru nebyl ten nejlepší start do nové a nejvýznamnější etapy v jeho životě. Na politickou scénu postupně vstoupili zahraniční nepřátelé, kteří byli reprezentováni v prvé řadě římskou kurií a uherským králem Matyášem, jenž byl hlavní příčinou války současnou moderní historiografií nazývanou druhou husitskou válkou. Aby toho nebylo málo, tak nastalé situace se velice zákeřně chopila i domácí, docela významná katolická opozice, k níž se neváhali přidat i někteří utrakvisti. sipka celý článek…

Zveřejněno: 01.03.2008
Autor: Jiří Motyčka

Husitské manifesty

Husitské manifestyTyto dokumenty nám umožňují docela dobře nahlédnout do myšlení husitů v oné době. Dále nám poskytují možnost lépe pochopit jejich mentalitu i spravedlivé rozhořčení nad tím, jakým způsobem je vnímá okolní svět. Vnímal je jako kacíře a oni sami sebe jako pravověrné defenzory Božího zákona a čtyř pražských artikulů. Husité se pochopitelně tomuto nespravedlivému nařčení z Říše a okolí i z Říma bránili. A to nejenom se zbraní v ruce ale i psaným slovem. Proto vydávali své manifesty, aby ospravedlnili svůj zápas a filozofii náhledu na církev, která si žádá očistu prostřednictvím radikální reformy, a aby zdůvodnili svůj mnohdy razantní přístup a prostředky, jichž se husité chápali při realizaci nápravy církve a při obraně své domoviny. sipka celý článek…

Zveřejněno: 27.12.2007
Autor: Jiří Motyčka

Svojkov – hrad ve stínu odkazu mistra Jana Husa

Svojkov – hrad ve stínu odkazu mistra Jana Husa Pro duchovněji založené návštěvníky je obec/hrad Svojkov často vědomým/opakovaným cílem – k „pozastavení se“ a následnému duchovnímu rozjímání. Navždy totiž zůstane nepřímo spojen i se jménem největšího z Čechů – s církevním reformátorem mistrem Janem Husem, od jehož hrdinné smrti na hranici v Kostnici uplynulo již 592 let. sipka celý článek…

Zveřejněno: 05.08.2007, aktualizováno 18.10.2014
Autor: Mgr. Martin Vaistauer (redakčně zkráceno)

550. výročí Jednoty bratrské

550. výročí Jednoty bratrskéV těchto dnech si připomínáme 5 a půl století od založení tohoto náboženského společenství, kdy bývalý hospodářský správce emauzského kláštera Řehoř Krejčí († 1474) připadl na myšlenku vytvořit po smrti Petra Chelčického menší vzorovou jednotu bratří a sester. Na přímluvu Jana Rokycany Jiří z Poděbrad v r. 1457 dovolil členům Krejčího náboženské skupiny, aby se usadili ve vsi Kunvaldu na pomezí Orlických hor. sipka celý článek…

Zveřejněno: 29.06.2007
Autor: Jiří Motyčka

Pravda vítězí

Pravda vítězíJaká je geneze hesla „Pravda vítězí“ (lat. Veritas vincit) na prezidentské standartě? Toto historické heslo, pocházející jak je všeobecně známo z husitské éry, na vlajce prezidenta republiky provází hlavu samostatného československého státu již od 30. března 1920. V tento památný den byla Národním shromážděním na zasedání v budově Sněmu schválena podoba státní vlajky s výše uvedeným historickým heslem. Heslo po různých peripetiích vč. latinské verze v období polistopadové federace bylo nakonec ukotveno opět v české podobě na standartě prezidenta samostatné ČR. sipka celý článek…

Zveřejněno: 02.06.2007
Autor: Jiří Motyčka

Jdi na články |1|2|3|4|