Viktorin z Kunštátu

[1403(?)-01(4).01.1427]

Hejtman husitských vojsk, pán z Kunštátu a otec krále sipka Jiřího z Poděbrad.

Viktorin pocházel ze starobylého rodu pánů z Kunštátu. Jeho otcem byl Boček starší z Poděbrad, který Viktorinovi odkázal hrad a panství Litice. Zbytek dědictví pánů z Kunštátu, tj. Bouzov a Poděbrady, obdrželi Viktorinovi bratři Boček a Hynek.

První zmínku o Viktorinovi máme až roku 1417, kdy zemřel jeho otec. Mladý Viktorin, tehdy nejvýše sedmnáctiletý, se už roku 1420 pohyboval ve vojsku husitských radikálů, s nímž svedl v listopadu 1420 sipka u Vyšehradu svou první velkou bitvu. Patřil tedy mezi první husitské hejtmany a zdá se, že měl opravdu velmi blízko i k sipka Janu Žižkovi z Trocnova. Nejenže byl roku 1424 jako jeden z mála u Přibyslavi u úmrtního lože slavného hejtmana, ale pozdější tradice zachytila i pověst o tom, že sám Žižka byl kmotrem Viktorinova syna Jiřího. V dubnu 1420, neznámo kde, se Viktorinovi narodil syn Jiří, který se později stal slavným českým králem. Neznáme bohužel ani matku Jiřího, neboť žádný domácí pramen neví o ženě, s níž by Viktorin Jiřího zplodil. Teprve až mnohem později a ještě k tomu v dalekém Sasku, kam byla provdána Viktorinova vnučka Zdeňka, nacházíme zmínku, že onou záhadnou ženou by měla být Anna z Vartemberka. Pravděpodobnější se však zdá, že Viktorin zplodil svého syna s ženou nízkého původu, potažmo s ženou již provdanou. Malého Jiřího se však Viktorin ujal. Během husitských válek se Viktorin účastnil mnoha tažení, mezi nimi i husitských výprav na Moravu, a to po boku svého staršího bratra Hynka, se kterým Viktorin udržoval po celý život úzký rodinný vztah. Důvodem k tažení na Moravu byly statky a majetek pánů z Kunštátu, který byl i na území Moravy. Roku 1421 máme zprávy o tom, že se Viktorin stal vojenským hejtmanem v samotné Praze, ale také se dozvídáme o tom, že několikrát z Prahy znechuceně odešel, neboť mu byly proti srsti různé intriky a zrady v hlavním městě husitských Čech. Polním vojskům táborů a sirotků zůstal Viktorin věrný i po Žižkově smrti. Účastnil se ještě sipka bitvy u Ústí nad Labem roku 1426. Na začátku roku 1427, snad 1. či 4. ledna, Viktorin předčasně zemřel. Osiřelého Jiřího se ujal jeho strýc Hynek.

V české literatuře se můžeme setkat i s dvěma tvary jména otce Jiřího z Poděbrad, a to buď Viktorin z Poděbrad, či Viktorin Boček z Kunštátu a Poděbrad. Jméno Boček bylo v rodině pánů z Kunštátu časté a ukazovalo na dlouhou tradici rodu, neboť odkazovalo na Bočka z Jaroslavic a ze Zbraslavi, který věrně sloužil českým králům již v první polovině 13. století.

Autor: Napo_Leon