Bitva u Ústí nad Labem (16.06.1426)

První husitské oddíly přirazily k Ústí nad Labem po 26. květnu. Počátkem následujícího měsíce bylo město obklíčeno z několika ležení. Vrchního velitele husitská vojska zřejmě neměla, nelze však vyloučit, že ve společné radě „starších“ budily již tehdy respekt náhledy táborského správce Prokopa Holého. Třebaže střelba z praků a děl působila městu značné škody, jeho obránci houževnatě odráželi jeden útok za druhým, neboť každým dnem očekávali příchod silných posil. Výsledek chvatné mobilizace, kterou osobně řídila markraběnka Kateřina, předčil všechna očekávání. Nepřátelské sbory z Míšně, Saska, Durynska a Horní Lužice byly tak početné, že se musely rozdělit do více proudů (11. června). Jeden postupoval tzv. janovskou cestou kolem Mostu, druhý překročil hranice poblíž Oseka a konečně třetí, v němž lze předpokládat posily z hornolužického Šestiměstí, směřoval přes Krupu k Teplicím.

Unavená a vyhladovělá saská armáda dospěla odpoledne či v podvečer 15. června k Chabařovicím, kde ve vzdálenosti zhruba deseti kilometrů před Ústím narazila na předsunuté hlídky husitů. Pro výchozí bitevní postavení zvolila mírné návrší s planinou zvanou „Běhání“ nad vesnicemi Hrbovicemi a Předlicemi, kam se za vozovou hradbu stáhly jednotky z obléhacích stanovišť. Palčivý nedostatek potravin zřejmě míšenské velitele donutil svést rozhodující bitvu hned následujícího dne 16. června, ač byla neděle. V jedné z největších bitev husitského věku utrpěly intervenční sbory drtivou porážku. Řada poražených bojovníků skončila v zajetí, nicméně s těmito poměrně vzácnými případy nápadně kontrastují zprávy o mimořádně vysokém počtu padlých, pouze však na německé straně. Katastrofální konec míšenské expedice způsobil paniku i v ústecké posádce, která se pravděpodobně dala na útěk spolu s některými měšťany. Dobytí města, jež bylo naléhavějším úkolem než pronásledování nepřítele, bylo pak již snadnou záležitostí.

bitva-usti

Šmahel F. – Husitská revoluce 3 (Kronika válečných let)

Zdroj: Šmahel F. – Husitská revoluce 3 (Kronika válečných let)

Galerie:
sipka Ústí nad Labem – památník slavné bitvy