utrakvismus (kališnictví)

Hnutí vzniklé po r. 1400; žádá přijímání sipka eucharistie i pro sipka laiky pod způsobou chleba a také vína (i z kalicha), tj. sipka pod obojí způsobou (sub utraque specie); vyznání kališnické podobojí.