synoda

Sněm duchovních diecéze. Ženský rod synoda nebo mužský rod synod.

Od 14.09.1965 papežský poradní orgán složený z kardinálů, zástupců zemských biskupských konferencí, řádových představených a znalců, který zasedá každý třetí rok v Římě; v evangelické církvi to je shromáždění zvolených církevních zástupců a v pravoslavné církvi se jedná o shromáždění hlav církve – Svatá synoda.

sipka synody husitské