svazy husitské

Politicko-vojenské spolky měst a šlechty určité oblasti, volně přidružené k jedné z husitských stran. Jejich cílem bylo upevnění moci, vzájemná ochrana a hospodářské zajištění vojska. Města si podržela vnitřní samosprávu, vojenské hotovosti však často velel dosazený hejtman. V roce 1421 vrchol moci pražského městského svazu (21 měst). S táborským městským svazem (v roce 1421 měl 7 měst) úzce spolupracoval lounsko-žatecký svaz. Orebský svaz v čele s Hradcem Králové a Čáslaví se upevnil 1423 zásluhou sipka Jana Žižky. Od roku 1426 měla bratrstva a městské svazy rozhodující vliv v Čechách až do sipka bitvy u Lipan.