husitský haléř

Starší obecný název pro peníze a haléře se čtyřrázem [1] ze špatného stříbra ražené v první polovině 15. století za husitských válek (tzv. sipka flútky). Někdy jsou mezi husitské haléře počítány také kruhové peníze kutnohorské.

[1] Čtyrřáz – čtvercový rámec v kruhovém okraji vyskytující se často na drobných stříbrných ražbách 14. a 15. století. Vznikal roztepáním původně čtvercového střížku do kruhového tvaru.

Zdroj: Encyklopedie české, moravské a slezské numismatiky