flútky

Drobné jednostranné mince ražené od počátku 20. let 15 stol. husity v Praze a Táboře. Pro nedostatek drahého kovu byla používána pouhá měď. Šlo v podstatě o dobové padělky penízů a haléřů Václava IV. (1378-1419) se lvem. Původ názvu není jasný. Ze Starých letopisů českých k létům 1420-1421 se dozvídáme, že …potom kdy se jim nedostalo stříbra, dělali peníze z púhé mědi pod rázem královským a těm se řiekali flútky. Dělali je z pánví, z kotlou a svícnou a z jiných nádob měděných… A tak dělali ty flútky měděné po hradiech, po tvrzech, po městech, městečkách, po pivniciech (sklepích), po zahradách i po vsech. A tak jsú jich mnoho nadělali, že jich měli všichni dost. A tu ti mincieři, kdež zvěděli kterú pánev, tu všude vedřeli a ukradli… A potom, když těch peněz bráti nechtěli, lomili lidé rukama svými, a jsúce oklamáni o své statky, ano se s nimi ukazují: onen jich měl deset kop, jiný dvacet i sto kop a jiný se čtverci.

Zdroj: Encyklopedie české, moravské a slezské numismatiky