Petr Chelčický

[1390-1460]

Český náboženský a sociální myslitel; snad totožný se zemanem Petrem Záhorkou ze Záhoří u Chelčic. Na počátku Husitské revoluce v Praze, později přebýval se svými žáky v Chelčicích. Radikální kritik církve a společnosti, odpůrce světské moci církve, usiloval o konkrétní realizaci novozákonních příkazů, autor menších traktátů základního významu O boji duchovním (asi 1421), O církvi svaté (asi po 1421) a O trojím lidu řeč (asi 1425), v nichž formuloval své názory o nepřípustnosti jakéhokoli fyzického boje, nastínil představu církve jako jediného těla o mnoha údech, které jsou si vzájemně rovny vůči hlavě církve – Kristu, a radikální odsudek tradičního rozdělení společnosti na stavy panský, duchovní a poddanský. Své názory rozvíjel později v rozsáhlé Pastile (kolem roku 1435) a ve vrcholném traktátu Sieť viery pravé (asi po 1440, tiskem 1522), systematickém výkladu o dokonalé církvi a jejich škůdcích. Jeho dílo, završující etapu husitské literatury, patří k nejradikálnějším a historicky nejvýznamnějším kritikům evropského feudalismu. Na Chelčického navázala sipka Jednota bratrská.

Články:
sipka Petr Chelčický – o trojím lidu, o boji duchovním