Křišťan z Prachatic

[1366-05.09.1439]

Několikrát byl zvolen rektorem pražské univerzity. Kromě teologie a filosofie se věnoval též astronomii a medicíně, což dokládá několik odborných spisů z těchto oborů.

Mistrem se stal r. 1390, na studiích podporoval sipka Jana Husa, s nímž se jako krajan spřátelil. Hlásil se sice k sipka utrakvismu, ale postupem času se přiklonil ke konzervativní pravici a dostal se do sporu s táborským knězem sipka Korandou i sipka Želivským. Brojil proti podávání sipka eucharistie podobojí způsobou nemluvňatům. V říjnu r. 1405 se přimluvil za sipka Jakoubka ze Stříbra, aby mohl získat obročí v kostele sv. Štěpána na Novém Městě. Od r. 1406 působil jako farář v kostele sv. Michala, kde pak v r. 1415 dal i svolení k prvnímu přijímaní podobojí. Po příjezdu do sipka Kostnice jako člen českého poselstva byl Křišťan jako Husův přítel zatčen, poté zakrátko propuštěn a 18.03.1415 se vrátil zpět do vlasti. Dne 17.02.1420 univerzita vydala dobrozdání k vedení spravedlivé války na obranu Božího zákona. To bylo společným stanoviskem Jakoubka ze Stříbra i Křišťana z Prachatic. V létě 1423 se účastnil jednání mezi pražskými kališníky a sipka tábority na Konopišti, kde potvrdil setrvání na programu sipka 4 pražských artikulů s tím, že požadoval posuzování tohoto programu autoritou Písma a praxí prvotní církve. Již zde se tak pokládaly základy k pozdějšímu sipka Chebskému soudci. Po dubnovém převratu v r. 1427 proti sipka Korybutovi vedeném sipka Rokycanou byl Křišťan spolu s dalšími vypovězen z Prahy. Rokycana musel však nejprve „zrádné“ mistry, stoupence Korybutovy zachraňovat před utopením, jímž hrozil rozvášněný dav. Vrátil se až na podzim r. 1429, kdy v Praze probíhala říjnová sipka synoda za účasti pražanů a táboritů, která stanovila podmínky návratu pro vypovězené mistry. Křišťan se k závěrům jednání přihlásil, a proto mohl v metropoli nadále pobývat. Dne 08.03.1430 se již zúčastnil sjezdu čelních husitských představitelů v Karlově koleji, kde se jednalo o složení delegace pro jednání o 4 artikulech. Na jaře 1433 se zúčastnil jednání s vyslanci sipka Basilejského koncilu. Listinou datovanou 28.01.1434 v Chebu vydanou legáty koncilu byl mj. i rektor Křišťan z Prachatic přijat nazpět do římské církve. Dne 16.06.1437 byl na místo uvolněné Rokycanou zvolen administrátorem kališnického duchovenstva v pražské diecézi.