V zemi kalicha

Autor: Josef Pešek
Vydavatel: Melantrich, Praha 1923