Idea národa v husitských Čechách

Šmahel František - Idea národa v husitských ČecháchAutor: František Šmahel
Vydavatel: Argo, Praha 2000

Tato kniha představuje v české historiografii jedinečnou práci, jež odkrývá velké téma, historikům po generace neznámé, a vnáší zcela netušené pohledy na vzdálený a přitom právě z nacionálního hlediska občas až nečekaně blízký středověk. Na základě zevrubného rozboru dobových pramenů František Šmahel v českém středověkém nacionalismu odhaluje prvky nacionalismu moderního – sebeidentifikace národa na jazykovém principu, xenofobní protiněmecké uvažování, zemský patriotismus a uvědomělé vytváření národnostně vyhraněného politického národa.