Česká drobná mince doby předhusitské a husitské (1300-1471)

Autor: Karel Castelin
Vydavatel: Nakladatelství Československé akademie věd, Praha 1953 (1. vydání)
Náklad: 1760 ks
Rozsah: 292 str.