Jan Hus – z cyklu Toulky českou minulostí

Jan Hus - z cyklu Toulky českou minulostíVydavatel: nakladatelství Radioservis

Pořad Českého rozhlasu – Toulky českou minulostí, díl 8.

Anotace: Jan Hus odmítl odvolat. Svůj osud si zvolil 1. července 1415… „Pán Ježíš Kristus, můj vykupitel a spasitel, tvrdším a těžším řetězem byl spoután; a já bídný přivázán nestydím se tento pro jeho jméno nésti„, řekl mistr Jan Hus, když ho přivedli na hranici na břehu řeky Rýna za hradbami Kostnice. Pohlédl na nebe a vysokým hlasem, který bylo všude kolem slyšet, řekl: „Bůh mi jest svědkem, že jsem to, co se mi falešně připisuje, a skrze falešné svědky přičítám, nikdy neučil ani nekázal, ale předním úmyslem mého kázání a všech jiných mých skutků nebo písem bylo, abych jen mohl lidi zachránit od hříchů. V té pak pravdě evangelia, kterou jsem psal, učil a kázal ze slov a výkladů svatých doktorů, dnes vesele chci umříti„. Kat přiložil k hranici pochodeň. Nikdo nechtěl věřit…