Malbork (PL) – křižácký hrad

Největší gotická stavba na světě. Stavba hradu zahájena v roce 1274. V letech 1309-1457 byl Malbork sídlem velmistra Řádu německých rytířů a hlavním městem křižáckého státu.

Po vítězné sipka bitvě u Grunwaldu (15.07.1410) táhlo polsko-litevské vojsko na Malbork, včetně Čechů a Moravanů. Při neúspěšném obléhání Jan Sokol z Lamberka nabídl polskému králi, že mu čeští ozbrojenci ve službách Řádu Malborský hrad vydají. Cena za vydání měla činit odpuštění viny a 40 000 zlatých. Král však na radu polských rytířů tuto možnost jako nerytířskou odmítl, na rozdíl od pozdějšího krále, Kazimíra IV. Jagellonského, který právě podplacením české posádky roku 1457 Malbork získal.

Velitelem malborské posádky měl být Čech Oldřich Červonka a jelikož mu Řád několik měsíců dlužil žold, prodal Polsku za 190 tis. uherských zlatých křižácké hrady v Malborku, Tczewu, Iławě. Za odměnu obdržel několik menších hradů a úřad. Díky tomu mohl král Kazimír slavnostně vjet do Malborku, naopak velmistr Ludwig von Erlichshausen byl nucen přenést sídlo Řádu do sipka Královce.

Zdroj: wikipedie

Malbork (PL) – křižácký hrad

Model Malborku.

Malbork (PL) – křižácký hrad

Celý hradní komplex byl na konci 2. světové války výrazně poničen. Jeho rekonstrukce probíhá dodnes.

Malbork (PL) – křižácký hrad

Pohled na hradní komplex dnes. (© wikipedia)

Malbork (PL) – křižácký hrad

Pohled na Střední hrad.

Malbork (PL) – křižácký hrad

Náměstí Středního hradu.

Malbork (PL) – křižácký hrad

Jídelna.

Malbork (PL) – křižácký hrad

Letní jídelna v paláci velmistra.

Malbork (PL) – křižácký hrad

Prostory velmistrova paláce.

Malbork (PL) – křižácký hrad

Velmistrova kaple.

Malbork (PL) – křižácký hrad

Velmistrova ložnice (© zamek.malbork.pl)

Malbork (PL) – křižácký hrad

Pohled na kostel Nanebevzetí Panny Marie a věž Horního hradu. V popředí sochy čtyř velmistrů.

Malbork (PL) – křižácký hrad

Tyto sochy byly součástí památníku Fridricha Velikého a Pruska (z roku 1877). Socha Fridricha se však záhadně ztratila. Zbylé sochy byly zrestaurovány a umístěny právě zde.

Malbork (PL) – křižácký hrad

Vstup přes padací most do Horního hradu.

Malbork (PL) – křižácký hrad

Od vstupní brány Horního hradu po levé straně se lze vydat na venkovní terasy.

Malbork (PL) – křižácký hrad

Z terasy je možný vstup do kaple sv. Anny.

Malbork (PL) – křižácký hrad

V kapli jsou pohřbeni velmistři Řádu.

Malbork (PL) – křižácký hrad

Na jedné ze stěn freska s vyobrazením zástupu padlých rytířů v bitvě u Grunwaldu, kteří žádají o povolení vstoupit do nebe.

Malbork (PL) – křižácký hrad

V čele zástupu velmistr Řádu Ulrich von Junginen.

Malbork (PL) – křižácký hrad

Pohled na jižní terasu, nejslunnější část v prostorách hradu. Zde velmistři odpočívali.

Malbork (PL) – křižácký hrad

Nádvoří Horního hradu.

Malbork (PL) – křižácký hrad

Jiný pohled.

Malbork (PL) – křižácký hrad

Kapitulář, kde probíhaly porady Řádu. (© imaginepoland.blogspot.ru).

Malbork (PL) – křižácký hrad

Místo velmistra.

Malbork (PL) – křižácký hrad

Pokladnice Řádu.

Malbork (PL) – křižácký hrad

Ochoz.

Malbork (PL) – křižácký hrad

Místy zajímavá výzdoba.

Malbork (PL) – křižácký hrad

Pohled z Horního hradu do okolí.

Malbork (PL) – křižácký hrad

Vstup do kostela Nanebevzetí Panny Marie Zlatou bránou.

Malbork (PL) – křižácký hrad

Prostory kostela.

Malbork (PL) – křižácký hrad

Oltář.

Malbork (PL) – křižácký hrad

Další z jídelen.

Malbork (PL) – křižácký hrad

Nedokončená kopie obrazu Jana Matejka (1838-1893) „Bitva u Grunwaldu“, autorem které je Zdzisław Pabisiak.