Kaliningrad (RF) – aneb Královec, založený českým králem Přemyslem Otakarem II.

Město založené v roce 1255 na počest českého krále Přemysla Otakara II., který se postavil do čela křižáckých vojsk během jedné z výprav proti pohanským Prusům. Křižáci zde postavili hrad, který v roce 1256 pojmenovali Královská hora v Sambii (Königsberg). Po ztrátě sipka Malborku v roce 1457 bylo sídlo Řádu německých rytířů přeneseno právě sem.

Po 2. světové válce zdevastovaný Královec spolu se severní částí Východního Pruska připadl SSSR. V roce 1946 bylo město přejmenováno na Kaliningrad. Zbylé památky byly Sověty většinou odstraněny, včetně původního křižáckého hradu.

Zdroj: wikipedie

Kaliningrad (RF) – aneb Královec, založený českým králem Přemyslem Otakarem II.

Královská brána po restauraci v roce 2005.

Kaliningrad (RF) – aneb Královec, založený českým králem Přemyslem Otakarem II.

Další pohled.

Kaliningrad (RF) – aneb Královec, založený českým králem Přemyslem Otakarem II.

Tři klíčové osobnosti města (vlevo český král s erbem lva).

Kaliningrad (RF) – aneb Královec, založený českým králem Přemyslem Otakarem II.

Přemysl Otakar II., Fridrich I. Pruský (poslední pruský vévoda a první pruský král), Albrecht Braniborsko-Ansbašský (poslední velmistr Řádu německých rytířů a první světský pruský kníže).

Kaliningrad (RF) – aneb Královec, založený českým králem Přemyslem Otakarem II.

Zakladatel města český král Přemysl Otakar II.

Kaliningrad (RF) – aneb Královec, založený českým králem Přemyslem Otakarem II.

Dnes se v Královských vratech nachází muzeum.

Kaliningrad (RF) – aneb Královec, založený českým králem Přemyslem Otakarem II.

V letech 1336-1337 Královec navštívil moravský markrabě Karel (budoucí Karel IV.).

Kaliningrad (RF) – aneb Královec, založený českým králem Přemyslem Otakarem II.

Pohled na Královská vrata za Sovětů. V takovém stavu přetrvala dlouhých 60 let!

Kaliningrad (RF) – aneb Královec, založený českým králem Přemyslem Otakarem II.

Bez hlav…

Kaliningrad (RF) – aneb Královec, založený českým králem Přemyslem Otakarem II.

Restaurační práce nad Přemyslem.

Kaliningrad (RF) – aneb Královec, založený českým králem Přemyslem Otakarem II.

Předválečná fotografie královského hradu. Po válce jej (nebo to co z něj zbylo) Sověti srovnali se zemí. Dnes Rusové uvažují o jeho obnovení. (© wikipedia)

Kaliningrad (RF) – aneb Královec, založený českým králem Přemyslem Otakarem II.

Královský hrad na modelu.