Poděkování

Autoři děkují všem, kteří se podíleli a podílejí na rozvoji webu husitstvi.cz. Jmenovitě Danovi Střelcovi za technickou podporu, dále Tomáši Sabolčákovi, Kolssteynovi, Dáše Nové, Napo_Leonovi, Martinovi Pickovi, Iohannesu Cladisovi za zaslané fotografie, články a odborné příspěvky.

Martinovi Pickovi autoři webu zvlášť děkují za zpracování podsekce „Husitské válečnictví trochu jinak“ v sekci „VOJENSTVÍ“.

Autoři webu také děkují Marku Zelenkovi za zpracování 7dílného seriálu o mistru Janu Husovi. Byl to jeho nápad spojit v každém ze 6 dílů beletristickou a historickou část do jednoho textu, aby tak vzniklo netradiční zpracování Husova příběhu v jeho jubilejním roce.

V neposlední řadě by autoři tohoto webu chtěli rovněž poděkovat profesorům Františku Šmahelovi a Petru Čornejovi za jejich odborné konzultace i názory, které nám laskavě a nezištně poskytují a sdělují.