Ocenění

Ekumenické společenství uživatelů i návštěvníků portálu GRANO SALIS rozhodlo o třicátých prvních držitelích ceny v jejich historii. Zlatou perlu GRANO SALIS, která je udílena za činy, díla, výroky, akce apod., které tu naši ekumenickou káru trochu posunou kupředu nebo alespoň pomohou, aby se tlačila veseleji, získává stránka:

Husité – https://www.husitstvi.cz
Tyto stránky se snaží pozitivním a kritickým pohledem hodnotit tuto slavnou kapitolu minulosti českých dějin a snaží se vyváženým způsobem dát čtenáři materiál k vlastnímu, kritickému zkoumání. Zároveň může studium stránek odpovědět na otázky ohledně učení, historie a pozdějšího vlivu husitství na utváření české národní identity a vlivu na světovou reformaci.

Zdroj: http://www.granosalis.cz/article.php?sid=5121