utrakvisté (kališníci)

Utrakvisté, zastánci „přijímání sipka pod obojí způsobou“, tj. chleba i vína (kalicha) pro všechny, kněze i sipka laiky; požadavek vzneslo husitské hnutí a církev odtud vzešlá dostala název utrakvistická.