transsubstanciace (přepodstatnění)

Přeměna podstaty chleba a vína v podstatu těla a krve Kristovy.