synody husitské

Shromáždění kněží a kazatelů jedné nebo více husitských stran, jednajících o liturgických a ekleziologických otázkách. První významné sipka synody v září 1418 v Praze (svatováclavská). Povahu synody měla též schůzka táborských a pražských kněží ve Zmrzlíkově domě roku 1420. Společné husitské synody: 1421 v Praze (svatoprokopská), 1423 na Konopišti, 1425 v Praze, 1432 pražského a sirotčího duchovenstva v Praze; 1434 a 1437 v Praze. Z dílčích synod byly významné synody pražanů 1421 a 1426 (v Roudnici nad Labem) a táborských 1424 (v Klatovech).