sirotci

Východočeské husitské bratrstvo s vlastním polním vojskem. Původně sipka orebité, pevnější organizační základ od 1423, kdy sipka Žižka vybudoval sipka Menší Tábor. Po jeho smrti se orebité zvali sirotci. Po bitvě u Lipan (1434) se bratrstvo rozpadlo.