sekularizace

Zesvětšťování; převedení osoby do laického stavu; vyvlastnění nebo převedení církevních objektů k účelům necírkevním, světským; vytlačování vlivu náboženství z jednotlivých oblastí lidské činnosti.