podjednou

Přijímání svátosti oltářní sipka laiky jen v podobě chleba, nikoliv i vína. Tímto termínem se označovala strana českých katolíků za husitské revoluce (na rozdíl od sipka podobojí). Přijímání podjednou převládlo v době masového rozšíření přijímání na začátku 13. století a bylo potvrzeno sipka kostnickým koncilem jako oprávněné.