pikarti

Člen středověké laické náboženské společnosti v Picardii (Francie), považované za sipka kacířskou a ovlivňující zpočátku i husitství.