obrazoborectví (ikonoklasmus)

Odpor proti uctívání náboženských obrazů (popřípadě soch apod.), spojený někdy s jejich ničením.