liturgie

Písemně zachycený řád bohoslužby se čteními, modlitbami a zpěvy, který měl vyloučit chyby ve slovech i gestech.