laik

V církevním právu věřící, kteří nejsou nositeli jurisdikčních nebo světících pravomocí (klérus).