konsekrace

Pronesení slov: „Toto je moje tělo, Toto je kalich mé krve“ vysluhujícím knězem nad chlebem a vínem při mši, jejichž následkem dojde k sipka přepodstatnění (transsubstanciaci), tj. přeměně podstaty chleba a vína v podstatu těla a krve Kristovy.