Basilejský koncil

Zahájen roku 1431 v sipka Basileji. K jeho hlavním tématům patřilo: reforma církve, boj proti husitům, mír mezi křesťanskými knížaty.