adventismus

Učení hlásající víru v druhý příchod Kristův.