administrátor

Zatímní správce farnosti, bikupství, arcibiskupství, správce utrakvistické církve v Čechách.