adamité

Nejznámější sektáři v táborském hnutí. Po vypuzení sipka chiliastických skupin (očekávajících brzký konec světa) z husitského Tábora v roce 1420 se usídlili na několika místech v blízkosti Lužnice, kde se občas pohybovali nazí a údajně ohrožovali své okolí. Zde proti nim na jaře 1421 zasáhl sipka Jan Žižka a nechal je upálit.