Vladislav II. Jagello

Litevský velkokníže se v roce 1386 žení s polskou královnou Jadwigou a pod jménem Vladislav II. se stává polským králem a zakladatelem dynastie Jagellonců. Pro získání polské koruny se musí kromě sňatku také nechat pokřtít.